مراسم شب خواستگاری(که خوئی) در لرستان

توسط ABBAS ZARRINI 1 سال پیش

مراسم خواستگاری سنتی اقوام لر که براساس رسوم خودشون در اون شب از ساز الاتی نظیر کمانچه و تنبک و سنتور استفاده می کنند

comment