مستند زیبای پنج بهار و بنفشه حکایت تلاش پنج خواهر به همراه پدرشان در روستای دانیال از توابع سلمانشهر یا همان متل قوی سابق است . خواهران طهماسبی توانستند پرورش بنفشه های آفریقایی را در رنگهای متنوع از حیاطی کوچک آغاز کنند و حالا تبدیل به پرورش دهندگان متبحر در شهر و استان و کشور شوند. هم بهره برداری مالی دارند و هم به مردم آموزش میدهند. تصویربرداری و کارگردانی این فیلم را زهرا دوستی انجام داده است.

comment