فوق العادست خدا کنه مافیای بازار اجازه بدن این تکنولوژی وارد ایران بشه. دوستان لطفا در باز نشرش نهایت تلاش رو بکنید درود بر این مخترع ایرانی وطن دوست

comment