جوابی با لهجه خالص اصفهانی

توسط باتو تی وی / BaTo_TV 4 ماه پیش

واکنش دیدنی یکی از بازاریهای قدیمی اصفهان نسبت به یک سوال...

comment