این کلیپ کوتاه جستجوی نحوه شکل گیری شرکت گوگل و هدف اولیه بنیان گذاران آن را نشان می دهد. این که نحوه پول درآوردن گوگل همچنان برای بسیاری از مخاطبان آن ناشناخته است. در قسمت اول جستجوی گزارشگر برای این سوال را در میان مدیران میانی و کارمندان می بینیم. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment