کتاب صوتی ماهیت اندیشه، جبر و اختیار از کتاب کندوکاوی در اصول جلد اول تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= اندیشه-تفکر-جبر-اختیار-جبر و اختیار-عذاب-پاداش-بهشت-جهنم-فکر کردن-ذهن-مغز-حافظه-خاطرات-تجربه-مورخان-فلاسفه-روانشناس-افسردگی-حسرت-پیشگوئی-حیات و مرگ-حوادث-مرگ و نیستی-فلسفه تاریخ-بدذاتی-شمس تبریزی-سرنوشت-وراثت-علت بدبختی ها-جبرشرایط خانوادگی-تربیت-تأثیر محیط بر شخصیت-اخلاق و دین-مسئولیت انسان-کفر نع

comment