پسیفیکا پلاس یک علف کش فوق العاده موثر برای مبارزه با علف های هرز مزارع گندم می باشد.با استفاده از این علف کش،شما قادر خواهید بود علف های هرزی نظیر علف دم روباهی باریک، جوی دوسر وحشی، تلخه، علف پشمکی، علف چمنی، بی تی راخ، علف مرغ معمولی، بابونه، خردل وحشی و کلزای خودرو را در مزارع گندم به طور صد درصد تضمینی کنترل نمایید. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment