فیزیوتراپی در منزل تهران، ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱، فیزیوتراپی کودکان و نوجوانان دچار معلولیت ذهنی و جسمی در راستای بهبود توان حرکت آنها، توسط دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل "دپارتمان فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل (متخصص فیزیوتراپی)" وبسایت: http://ahmadigol.com آی دی اینستاگرام: Hamedahmadigol  شماره تماس: ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱

comment