توضیحات عجیب وکیل دختر وزیر سابق صنعت برای راه ندادن رسانه‌ها به محل تخریب ویلای غیرقانونی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 7 ماه پیش

توضیحات عجیب وکیل دختر وزیر سابق صنعت برای راه ندادن رسانه‌ها به محل تخریب ویلای غیرقانونی

comment