بواسیر یا هموروئید چیست؟ - درمان کلینیک

darman.clinic توسط darman.clinic 5 ماه پیش

بواسیر یا هموروئید یک نوع واریس وریدی محسوب می شود که در ناحیه رکتوم( راست روده) ایجاد می شود.بدیهی است زمانی که بواسیر یا هموروئید متورم یا ملتهب شود، از حالت طبیعی خود خارج خواهد شد و در قالب یک بیماری بروز می کند، که البته بر اساس اظهار نظر بسیاری از پزشکان ایجاد فشار در بروز این بیماری نقش بسزایی را ایفا می کند. https://darman.clinic/%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%db%8c%d8%a7-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af

comment