فکر نمی‌کنم اگر کسی این کلیپ رو ببینه، دیگه دلش بیاد زباله‌هاشو در طبیعت و رودخانه رها کنه ... 🌻 اگر فکر می‌کنید دیدن این تصویر بر روی کسی تاثیر میذاره، حتماً براش بفرستید ...

comment