ترانهHey you با ترجمه از راجر واترز

کلید اسرار توسط کلید اسرار 3 ماه پیش

Hey you یکی از بهترین و با محتوا ترین ترانه آلبوم The wall می باشد . آلبوم دیوار هیچوقت قدیمی نمی شود هر چه می گذرد مصداق بیشتری در زندگی دارد .

comment