سم علف کش برومیسیدا ام آ،یک علف کش تضمینی و محصول کشور فرانسه می باشد که برای از بین بردن علف های هرز مزارع گندم به کار می رود.این سم،از دو علف کش با مکانیسم های عمل متفاوت تشکیل شده است که این امر،احتمال مقاومت به این علف کش را کم می کند و از این رو بهترین انتخاب برای از بین بردن علف های هرز مقاوم به علف کش ها می باشد.تاثیر این علف کش به صورت زرد شدن و پیچیدگی برگ ها بروز می کند و در نهایت علف های هرز را ریشه کن می کند. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment