کتاب صوتی افسانه پسامدرنیزم 1 تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= راز سنت-سنت شکنان-مدرنیزم-پست مدرن-کارل مارکس-نیچه-فروید-هوسرل-انیشتن-اسلام و پست مدرنیزم-آداب-رسوم-خرافات-مد-خرافات مدرن-اثار باستانی-اسرار اسطوره ها-عشاء ربانی-چهارشنبه سوری-بت پرستی مدرن-مصلحت-دانش-علوم مدرن-ماهواره-کامپیوتر-دروغ های بزرگ-قداست-ناجی-نسل جدید-سنت های غربی-روز عشاق-اقتصاد جهانی-فروپاشی جامعه-تضاد سنت و مدرنیته-احساس مذهبی

comment