غذا دادن به ماهی ها توسط ترامپ

توسط مرصاد 2 سال پیش

غذا دادن دونالد ترامپ به ماهی ها در جریان سفرش به ژاپن.... ترامپ ظرف غذا را با بی حوصلگی تمام به درون حوض خالی کرد که در رسانه ها بازتابی گسترده پیدا کرده است!

comment