خودکشی حین طواف ! خودشو از طبقه بالا به پایین پرتاب کرد !

sargarmshim توسط sargarmshim 3 ماه پیش

خودکشی حین طواف ! خودشو از طبقه بالا به پایین پرتاب کرد !

comment