خودکشی حین طواف ! خودشو از طبقه بالا به پایین پرتاب کرد !

sargarmshim توسط sargarmshim 2 هفته پیش

خودکشی حین طواف ! خودشو از طبقه بالا به پایین پرتاب کرد !

comment