خودکشی حین طواف ! خودشو از طبقه بالا به پایین پرتاب کرد !

sargarmshim توسط sargarmshim 8 ماه پیش

خودکشی حین طواف ! خودشو از طبقه بالا به پایین پرتاب کرد !

comment