خودکشی حین طواف ! خودشو از طبقه بالا به پایین پرتاب کرد !

sargarmshim توسط sargarmshim 5 ماه پیش

خودکشی حین طواف ! خودشو از طبقه بالا به پایین پرتاب کرد !

comment