رئیس جمهوری ساده زیست

توسط لوحینه 10 ماه پیش

جمهوری اسلامی باید اینگونه باشد! رئیس جمهوری که در منزلش برای صبحانه چیزی جز نان نداشت!

comment