بهمن اسکینی خواننده و آهنگ‌ساز موسیقی محلی و مقامی لکی متولد بخش اسکین خرم‌آباد می‌باشد. بهمن اسکینی به دو زبان لکی و لری می‌خواند. آهنگ‌ها و ترانه‌های لکی بهمن اسکینی همیشه با وسواس ویژه‌ای از طرف ایشان انتخاب و تنظیم شده‌اند و به این خاطر بسیار از این ترانه‌ها در مناطق لکستان محبوبیتی ویژه و روز افزون دارند

comment