کمک به همنوعان در هر دین و مکتب و فلسفه ای یک فضیلت محسوب می شود. در این ویدئو نشان داده می شود که این کمک کردن به طبقه و نژاد و مذهب خاصی تعلق ندارد و هر فردی می تواند با رجوع به وجدان خود به دیگری کمک کند. برای مشاهده ویدئوهای بیشتر در این زمینه به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال تلگرام @BazarAcademy1 مراجعه فرمایید.

comment