موزیک ویدیوی خاص سیاوش کامکار در بازار تهران

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 9 ماه پیش

«منِ خراب» با غزلی از حافظ در فضای متفاوت بازار تهران و در میان مردم ساخته شده

comment