همه چیز از فکر آغاز میشود، کلیپی برای تغییر نگرش زندگی

توسط رها 11 ماه پیش

همه چیز از فکر آغاز میشود فکر ما تبدیل به احساس میشود و احساس در ما موجب بروز یک رفتار میشود و این رفتار ما را به نتیجه میرساند پس افکارتان را زیبا کنید ...

comment