دیالوگ ماندگار فیلم "مرگ یزدگرد" به نویسندگی و کارگردانی "بهرام بیضایی"

comment