🎉 آقای ام. نایت شیامالان ۴۸ سالگی مبارک‌تون باشه!

توسط کانال رسمی فیلم‌نت 1 سال پیش

تا اینجا نشون دادین کارگردان با استعدادی هستین. 🎬 دهکده رو به کارگردانی اون در #فیلم_نت ببینین.

comment