ناراحتی سردار آزمون از جک های تیم ملی و فحاشی به رونالدو و کافو را در ویدئوی زیر مشاهده می کنید.

comment