پرویز پرستویی: وقتی اخبار را نگاه میکنم غصه میخورم،آیا مردم ما فتنه گر هستند.

comment