طعنه سنگین «رضا رشیدپور» به پرداخت سود سهام عدالت

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 8 ماه پیش

طعنه سنگین «رضا رشیدپور» به پرداخت سود سهام عدالت در برنامه حالا خورشید

comment