سلام قرص سناتور که در شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی برای ترک اعتیاد تبلیغات می شود خود یک قرص مخدر می باشد که شما را از یک ماده مخدر رهایی داده و معتاد به یک ماده دیگر می کند. مراقب خود و دوستان و خانواده خود باشید. گام کلینیک مرکز تخصصی روانپزشکی ، ترک اعتیاد و نوروفیدبک

comment