حرف‌های صریح یک خبرنگار ورزشی در برنامه تلویزیونی 🔹"آقای هدایتی درباره بدهی هزار میلیاردی‌اش شفاف سازی کند"

شهی توسط شهی 2 سال پیش

حرف‌های صریح یک خبرنگار ورزشی در برنامه تلویزیونی 🔹"آقای هدایتی درباره بدهی هزار میلیاردی‌اش شفاف سازی کند"

comment