علف کش ویژه و اختصاصی ویگون،یک علف کش از نوع تماسی و پسماندی می باشد که برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع گندم و جو به صورت پیش رویشی و پس رویشی به کار می رود. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment