آیا با تاتو بدن یا خالکوبی آشنایی دارید ؟ تاتو یا تتو به ایجاد نقش دائمی و ثابت بر روی پوست میگویند این نقش یا چهره که بر روی بدن انسان با دستگاه یا با دست کشیده می شود همیشگی بوده و ماندگاری دائمی دارد در تاتو بدن تزریق مواد رنگی که منشا خارجی دارد در زیر پوست باعث می شود تا تغییراتی همراه با نقش آماده بر روی پوست ایجاد شود این تغییرات را همان خالکوبی می نامند ادامه آموزش در سایت زیبایی سنتر https://zibaei.center

comment