هند پر از جاذبه ها گردشگری که در سفر به این کشور میتونید از لحظه لحظه ی سفر و شگفتی های اون لذت ببرید. از جمله شهر های دیدنی و مهم هند دهلی نو که پایتخت این کشوره و مرکز فرهنگ ها و مذاهب گوناگونه و به خاطر معماری و شهرسازی به سبک بریتانیاییش شهرت جهانی داره... https://gerdgard.com

comment