سکانس فیلم اسب حیوان نجیبی است : آب بازی

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 5 روز پیش

در این سکانس بهروز(رضا عطاران) که یک مجرم زندانی که در لباس پلیس در حال گشت زنی در شهر است به خانه‌ای میرسد که در آن در حال آب بازی هستند که ..

comment