هجوم به ماشين هاي كمكي هلال احمر كه به سمت سرپل ذهاب در حركت بودند و چادرها و پتوها را ربودند!

توسط vatan 11 ماه پیش

چند نفر به ماشين هاي كمكي هلال احمر كه از سنقر به سمت سرپل ذهاب در حركت بودند هجوم بردند و چادرها و پتوها را ربودند!

comment