در اوج نبرد مردان و زنان کُرد کوبانی با نیروهای داعش بسیاری از هنرمندان لک‌زبان ساکت نماندند. سید مهرداد مشعشعی هنرمند لک‌زبان صحنه‌ای در طول این نبردها چندین آهنگ برای مردم کوبانی خواند

comment