قبل از اینکه با کسی جر و بحث کنیم بهتره اول یه نگاهی به زندگیش بندازیم و خوش قلب‌تر باشیم

توسط گولوم 1 سال پیش

نگاهی دیگر به رفتار دیگران و پرهیز از سرزنش شان

comment