تا خـ💞ــدا هست نا امیدی بی معنیست

Ali توسط Ali 12 ماه پیش

تا خـ💞ــدا هست نا امیدی بی معنیست ببینید چه جوری از مرگ حتمی نجات پیدا میکنند

comment