تنبک نوازی خانم اصغری - مدرس: آرزو قنبری

توسط ghanbari-kids 11 ماه پیش

هنرجو: خانم اصغری مدرس: آرزو قنبری آموزشگاه: خوش نواز مدت اموزش: 7 ماه

comment