داستان المپیک برای بهداد بازهم تکرار شد ... حرکتی عجیب

خبر و سرگرمی توسط خبر و سرگرمی 10 ماه پیش

پس از کسب سه چراغ سفید از داوران، بازهم هیئت ژوری حرکت بهداد سلیمی را رد کرد!!

comment