داستان المپیک برای بهداد بازهم تکرار شد ... حرکتی عجیب

ستاره توسط ستاره 2 هفته پیش

پس از کسب سه چراغ سفید از داوران، بازهم هیئت ژوری حرکت بهداد سلیمی را رد کرد!!

comment