مصاحبه با بدل ایرانیه آنجلینا جولی

parvane توسط parvane 6 ماه پیش

/ زیاد پیش امده که با انجلینا اشتباه گرفتن، حتی امضاء هم گرفتن

comment