حرف های تاثیرگذار مریم میرزاخانی درباره عدالت

در این ویدیو همسر مریم میرزاخانی درباره استدلال مریم میرزاخانی از ابتلایش به سرطان سینه می گوید. http://www.myindustry.ir/analytical-notes/interesting/maryam-mirzakhani-fair.html

comment