بهداد سلیمی در اعتراض به ناداوریها، همه مدال‌هایش را از گردن درآورد.

داود توسط داود 11 ماه پیش

مراسم اهدای مدال دسته 105+ کیلوگرم مسابقات جهانی وزنه_برداری آمریکا به تالاخادزه، بهداد سلیمی و سعید علی حسینی

comment