خداحافظ تردمیل 👌 دستگاه جدید تلفیقی از تردمیل و محفظه پر از آب

توسط kimiya 11 ماه پیش

خداحافظ تردمیل 👌 دستگاه جدید تلفیقی از تردمیل و محفظه پر از آب است و بسیار مورد توجه ورزشکاران و افراد چاقی که بدلیل کمردرد یا پا درد نمیتونن ورزش کنن، قرار گرفته

comment