وقتی تو مهمونی خونوادگی ازت میپرسن:کی ازدواج میکنی یه شام عروسی بیوفتیم

توسط Kasbedaramad 2 سال پیش
طنز

وقتی تو مهمونی خونوادگی ازت میپرسن:کی ازدواج میکنی یه شام عروسی بیوفتیم. فقط قسمت آخرش خیلی جالبه بیچاره گربه

comment