مصاحبه آقای زارع مسئول استارت آپ تله پی ام

توسط الکام استارز 2 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای زارع مسئول استارت آپ تله پی ام

comment