بازارچه نوروزی خیریه نیکان مورخ نهم و دهم اسفند با حضور حامیان عزیز نیکان با شکوهی بی‌نظیر برگزار شد. خدا را شاکریم که توانستیم یکبار دیگر در راستای اهداف انسانی و سازمانی‌مان قدم بزرگی برداریم. این مهم جز به پشتوانه همراهی شما امکان پذیر نبود و ما صمیمانه بودنتان را ارج می‌نهیم. **با تشکر از عکاس داوطلبمون سر کار خانم شراره عایفی که با عکس‌های زیباشون خاطرات بازارچه نوروزی رو برای نیکان ماندگار کردند.

comment