جشن تولد ۹۰ سالگی ژاله علو

farzad1990 توسط farzad1990 2 سال پیش

جمشید مشایخی متولد ۱۳۱۳، ژاله علو متولد ۱۳۰۶ (ژاله علو ۷سال از جمشید مشایخی بزرگتر است)

comment