مصاحبه آقای قاضیانی مدیر عامل استارت آپ فالکو

توسط الکام استارز 6 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای قاضیانی مدیر عامل استارت آپ فالکو

comment