اجازه زایمان طبیعی به دنبال سزارین

پزشکی 2018 توسط پزشکی 2018 9 ماه پیش

جذاب ترین فیلم پزشکی جهان . زایمانی متفاوت؛ ترکیبی از سزارین و زایمان طبیعی -برش سزارین داده میشه و بعد بچه با تلاش خودش از شکم مادر خارج میشه .با من در کانال همراه باشید .

comment