آقای مسعود کیمیایی ۷۷ سالگی مبارک‌تون باشه!

توسط کانال رسمی فیلم‌نت 1 سال پیش

آقای مسعود کیمیایی ۷۷ سالگی مبارک‌تون باشه! شیفته اون دیالوگ‌های ناب و رفاقت‌های بی‌مثل فیلم‌هاتون هستیم.

comment