برای جوامع کوچک که فاضلابهای بهداشتی(فاضلاب شهری)با مقدار کم تولید می نمایند استفاده از پکیج های فلزی و پکیج های فایبرگلاس بهترین گزینه از نظر فنی و اقصادی می باشد. پکیجهای فلزی ساخت شرکت آرکا گستر از جنس کربن استیلST-37ساخته شده که درون و بیرون آن با استفاده از پوشش اپوکسی و پلی یورتان محافظت می گردد. در مناطق با رطوبت هوای بالا و خورندگی شدید ، استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب از جنس فایبر گلاس متداول است. این سیستم تصفیه فاضلاب متشکل از قسمت های زیر می باشد: آشغالگیر، مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن تماس کلر و مخزن نگهداری لجن www.arkagr.com/Home/DetailesArticle/10016

comment